Admitere online la UBB Cluj

Admitere online la UBB Cluj

Cei care vor opta pentru una din facultățile Universității Babeș-Bolyai vor avea posibilitatea de a susține online examenele de admitere, în timp ce viitorii absolvenți vor putea susține tot online examenele de finalizare a studiilor de licență și master, conform deciziei adoptate joi, 16 aprilie, de Senatul UBB.

Decizia a fost adoptată – „pentru a nu afecta parcursul de viață” al acestora -, după „consultarea mai largă a comunității și a reprezentanților studenților, în cadrul autonomiei universitare, pornind de la reglementările naționale în domeniu” – după cum declară prorectorul responsabil cu componenta educațională, conf. univ. dr. Anna Soós.

Conform deciziilor UBB, admiterea la nivel licență se va desfășura „după un calendar nou, în funcție de perioada în care se vor finaliza activităţile anului terminal din învăţământul preuniversitar și susținerea examenului de Bacalaureat”. Sesiunile de admitere la master și la doctorat se vor desfășura conform calendarului inițial. „Înscrierea candidaților va avea loc exclusiv online, aceștia fiind responsabili de transmiterea corectă a tuturor documentelor și de autenticitatea acestora. Modul de examinare va fi stabilit și comunicat de către fiecare facultate sau școală doctorală, iar confirmarea locului se va face prin semnarea și transmiterea electronică a contractului de studii de către candidat, urmând ca documentele originale să fie prezentate la începerea anului universitar. În cazul în care documentele solicitate nu sunt transmise sau încărcate pe platformă, respectiv prezentate în format fizic la termenele solicitate, candidatul își va pierde locul dobândit prin concurs” – informează UBB.

În ceea ce privește examenele de finalizare a studiilor de licență și master, acestea vor fi organizate în perioada stabilită la începutul anului universitar, probele de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate și de prezentare și susținere a lucrării de licență/ disertație, urmând să se desfășoare online, în timp real, în fața comisiei de examen, „prin intermediul unei platforme care să permită dialogul și înregistrarea de conținut audio-video”.

„În momentul în care situația va reveni la normal, vom analiza dacă se impune o regândire esențială a procesului de admitere sau a celui de finalizare a studiilor, incluzând poate chiar unele experiențe pozitive cu aceste noi practici”, a afirmat prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB, potrivit unui comunicat remis, joi, presei.

Toate informațiile necesare pot fi consultate pe site-ul Universității Babeș-Bolyai (www.ubbcluj.ro), pe site-ul dedicat admiterii (https://admitere.ubbcluj.ro/ro/) și pe site-urile facultăților.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*